Puha polve hommikul

Minu kuulmise järgi on rõõm ja rõõm rõõmus; alandlike luud rõõmustavad. Vibu Tulge, kummardagem ja langegem alla enese Kristuse, tsaari ja meie Jumala juurde.

Vibu Tule, kummardagem ja langegem Kristuse, meie kuninga, meie Jumala peale.

Puha polve hommikul Uhise kuunarnuki poletik

Vibu Tulge, kummardagem ja langegem alla enese Kristuse, tsaari ja meie Jumala juurde. Vibu Psalm 50 Halasta minu Puha polve hommikul, Jumal, su suure halastuse ja kaastunde rohkuse järgi puhasta mu süütegu. Pese mind põhjalikult mu süüteost ja puhasta mind minu patust; sest ma tean oma süütegu ja võtan oma patu enda ette. Teie, kes olete pattu teinud ja kurja teie silmis, olen teinud, nagu oleksite oma sõnadega õigeks mõistetud ja vallutaksite alati teie üle kohut mõistes.

Vaata, üleastumiste korral olen ma eostatud ja pattudes kandis mind mu ema. Vaata, sa armastasid tõde; Oma tundmatu ja salajase tarkuse oled sa mulle avaldanud. Puista mind iisopiga ja ma saan puhtaks; pese mind ja ma saan lumest valgem. Minu kuulmise järgi on rõõm ja rõõm rõõmus; alandlike luud rõõmustavad.

Pöörake oma nägu mu pattudest eemale ja puhastage kogu mu süü. Ehitage minus puhas süda, oh Jumal, ja uuenda õiguste vaimu mu üsas.

Õnnis Maarja, Issand on sinuga; õnnistatud olete naised ja õnnistatud on teie üsavili, nagu sünnitaks Päästja meie hinge.

Ärge lükake mind tagasi oma lähedusest ega võta minult oma Püha Vaimu. Andke mulle rõõmu oma päästest ja kinnitage mind Issanda Vaimuga.

Ma õpetan teie moel pahelisust ja kuri pöördub teie poole. Vabasta mind verest, Jumal, mu päästmise Jumal; minu keel rõõmustab sinu õiguse üle. Issand, ava mu suu ja mu suu kuulutab su kiitust.

Lastepalved

Nagu oleksite tahtnud ohvreid, oleksite neile andnud: ärge soosige põletusohvreid. Ohver Jumalale, vaim on katki; armetut ja alandlikku südant Jumal ei põlga. Õnnista, Issand, oma hea meelega Siioni ja ehitatagu Jeruusalemma müürid.

Soosige siis õiguseohvrit, ohvrit ja põletusohvrit; siis nad panevad vasikad teie altarile.

Puha polve hommikul Haige kuunarnukid, mida see voib olla

Usu sümbol Ma usun ühte jumalasse, kõigeväelisesse Isa, taeva ja maa Loojase, kõigile nähtavaks ja nähtamatuks. Ja ühes Issandas Jeesuses Kristuses, Jumala Pojas, ainusündinud, Sarnaselt Isale, kes on sündinud enne igat vanust; Valguse valgus, Jumal on tõeline Jumalalt, tõeline, sündinud, loomata, alatine koos Isa, kes on kõik. Meie jaoks, inimese ja enda pärast, päästmise nimel, laskus ta taevast ja kehastus Pühast Vaimust ja Neitsi Maarjast ning sai inimeseks.

Kuid see tõsiasi ei seganud Jeesust õpetamast seda tähtsat esimest sõna palves — Abba, Isa. See oli kohutavalt häbematu ja tolle aja juutide seas kuulmatu viis Jumala poole pöördumiseks.

Meie koolis algab iga koolipäev koolipere ühise palvusega. Palvetatakse õpilaste, õpetajate ja perede eest. Allpool on võimalik tutvuda hommikupalvuse korra ja päevalõpulauluga, mis iga koolipäeva lõpetab.

Seda enam üllatav on Jeesuse õpetatud pöördumine — Isa. Kas me julgeme maailma Looja poole nõnda pöörduda? Miks mitte? Jeesus tuli taastama vestlust meie ja Jumala vahel. Pangem tähele asjaolu, et jutt käib Isast, mitte Emast.

Algajatele usklikele

Ma arvan, et Jeesus oli poliitiliselt küllalt teadlik, et näha siin erinevust. Küllap Ta tundis ema väärtust rohkem kui keegi teine.

Maarja, keda Ta sügavalt austas ja armastas, oli selleks vääriline eeskuju.

Puha polve hommikul Homoopaatia liigeste ravis

Kuid vaatamata sellele ei ole Ta kunagi pöördunud Jumala poole kui Ema poole. Teiseks tehakse meile selgeks palvetamise päevakord.

Puha polve hommikul Salv olaliigese vigastustega

Meil on kalduvus palvetada alles siis, kui vajame midagi. Paljud suhtuvad Jumalasse kui mingisse müügiautomaati, ja sa tead ju, mida tehakse müügiautomaadiga, kui too ei väljasta kaupa. Jeesus ei lase meie kalduvusel võimust võtta.

  1. Sisimas, päris ausalt, mõtles ta: No kes ja miks läheb nii vara palvetama?
  2. Palve Eestlaste kalmistu Abhaasias.
  3. Jutlus: lakkamatu palve
  4. Pühapäev,
  5. HINGEHOID - Püha Johannese Kool
  6. Едва вымолвил .
  7. Valu vasakpoolse olaliigese valu kaes
  8. Hommikune palvereegel vene keeles. Kuidas lugeda hommikul ja õhtul palveid õigesti

Ta ei jätta oma jüngreid ootama ega ära arvama, mida peaks paluma. Ta määratleb nende vajadused, annab neile palvetamise juhendi. Palu, et Tema riik tuleks sinu südamesse ja Tema tahtmine sünniks sinu elus, et Tema sõna ja sakrament teeks oma tööd sinus ja sinu läbi ümbritsevate seas. Palu iga päev toidu eest ja mõista, et vaatamata sinu tööle ja higile, mida leiva eest oled valanud, on sinu elu kingitus Jumalalt, nii nagu leiabki, mis seda elu üleval hoiab.

Palu pattude andeks saamise pärast ja võime eest andestada neile, kes on sinu vastu eksinud.

Hommikune palvereegel vene keeles. Kuidas lugeda hommikul ja õhtul palveid õigesti

Palu kaitset igasuguse kiusatuse vastu ja kurja vastu, et sa ei komistaks ega taganeks usust. Issand heida armu. Kolmapäeval ja reedel laul ristile: Meie kummardame Sinu risti ette oh Issand ja kiidame Sinu püha ülestõusmist. Suure Paastu ajal loeme püha Efraim süürlase palved ja teeme kolm maani kummardust: Mu elu Issand ja Valitseja, ära anna mulle mitte laiskuse, meeleheitmise, auahnuse ja tühja lobisemise vaimu. Vaid anna mullle, Su sulasele meelepuhtuse, alanduse, kannatuse ja armastuse vaimu.

Puha polve hommikul Valu pohjused vaagna ulaosas

Palvetame, mõned häälega, ja lõpuks palume kõik koos Meie Isa, kes sa oled taevas Seda viimast peab nägema ja kogema! Palvetame üksteise eest, julgustame, toetame ja hoiame kokku. Meeste Hommik on avatud kõigile.

Lühikesed hommikused palvetekstid

Osalenute seas on olnud katoliiklased Poolast, messiaanlikud juudid Ukrainast, üks hindu, kes lapsepõlves kasvas India külas, kus enamus olid kristlased, ja kes lapsepõlves käis pühapäevakoolis, soomlasi, ameeriklasi jne. Kuigi jah — alles äsja suhtlesime NBK kõrval paikneva Nõmme Põhikooli õppesekretäriga, kes nähes teisipäeva hommikuti palju autosid, väljendas siiralt soovi osaleda.

Kuningas kutsub — aeg on käes Palve Tekst ja foto: Tiiu Hermat. Kurjusel on palju nägusid ja vaid üks eesmärk — varjata me silme eest kõik ilus ja hea, panna meid uskuma, et just tema pakutu on see ainus ja õige ning meil pole mingit mõtet talle vastu hakata — ta võidab niikuinii.

Aga vaata — ta ju ei suuda varjata kõike. Headus, arm ja halastus paistavad ka kõige võimsamate kurjusevöötide varjust.