Delta liigeste ravi.

Konservatiivne ravi ravi, mis ei hõlma operatsiooni on esimene ravietapp, mida tuleks teha koos füsioterapeudiga. Mitte kasutada enne 35 päeva möödumist eelmisest poegimisest. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed Ei ole teada. Video artroskoopilisest akromioplastikast: Õlavalu ennetamine Kuna peamine õlaliigese pitsumissündroomi tekkepõhjus on ülekoormus subakromiaalses ruumis asuvatele pehmetele kudedele, tuleb olla oma treeningutel kui ka ametialaselt väga tähelepanelik igasuguste valuaistingute osas õlas ning vajadusel anda endale puhkust. Siiski ei ole ainult soovitatava annustamisrežiimiga progesteroonravi kõikidel toimiva innatsükliga emasloomadel östruse ja ovulatsiooni esilekutsumiseks piisav.

Nõuanded teemal: Reumatoloogia

Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid Lehmade ja mullikate östraaltsükli reguleerimiseks, sealhulgas: - östruse sünkroniseerimiseks indlevatel veistel. Kasutada kombinatsioonis prostaglandiiniga PGF2α ; - östruse esilekutsumiseks ja sünkroniseerimiseks mitteindlevatel veistel. Vastunäidustused Mitte kasutada suguliselt ebaküpsetel mullikatel ega suguteede anomaaliatega emasloomadel, näiteks friimartiinidel.

Mitte kasutada enne 35 päeva möödumist eelmisest poegimisest. Mitte kasutada suguteede nakkavate või mittenakkavate haigustega loomadel.

Search form

Mitte kasutada tiinetel loomadel. Vt lõik 4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta Määratud perioodi jooksul inda näitavate lehmade arv pärast ravi on tavaliselt suurem kui ravimata lehmadel ja järgnev kollakehafaas on normaalse kestusega.

Delta liigeste ravi

Siiski ei ole ainult soovitatava annustamisrežiimiga progesteroonravi kõikidel toimiva innatsükliga emasloomadel östruse ja ovulatsiooni esilekutsumiseks piisav. Raviplaani optimeerimiseks on enne progesterooni manustamist soovitatav määrata munasarjade tsükliline aktiivsus.

Õla anatoomia

Haiguse, ebapiisava söötmise, tarbetu Delta liigeste ravi või teiste tegurite mõjul halvas seisundis olevatel loomadel võib reaktsioon preparaadi manustamisele olla nõrk.

Ettevaatusabinõud Pärast poegimist on soovitatav oodata vähemalt 35 päeva, enne kui selle preparaadiga ravimist alustada.

Delta liigeste ravi

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule Vaginaalravivahendi käsitsemisel nii sisestamisel kui ka väljavõtmisel tuleb kanda Slash probleemi ravi. Preparaadi käsitsemise ajal mitte süüa ega juua. Pärast kasutamist pesta käed. Kõrvaltoimed sagedus ja tõsidus Seitsmepäevase ravikuuri jooksul võib ravivahend põhjustada kerget paikset ärritust st tupeseina põletikku.

Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid Lehmade ja mullikate östraaltsükli reguleerimiseks, sealhulgas: - östruse sünkroniseerimiseks indlevatel veistel.

See paikne reaktsioon kaob ravivahendi väljavõtmise ja seemenduse vahelisel ajal kiiresti ja ravi vajamata ning ei mõjuta viljakust seemendamisel ega tiinestumise taset. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil Lubatud kasutada laktatsiooni ajal.

Laboratoorsed uuringud rottide ja küülikutega on näidanud fetotoksilist toimet progesterooni intramuskulaarsel või subkutaansel ja korduval manustamisel suurtes annustes.

Delta liigeste ravi

Tiinetel veistel on preparaadi kasutamine vastunäidustatud. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed Ei ole teada.