Puha polve woltaren

Ravimireklaamile kohalduvad nõuded on sätestatud ravimiseaduses. Artiklite juures piltide kasutamine, millel on kujutatud konkreetseid ravimeid ilma piisava informatsiooni ja ohutusalase teabeta ei täida ravimiseaduse eesmärki ning võib seeläbi kujutada ohtu rahvatervisele. Kuigi kõnealustel artiklitel puudub müügiedenduslik iseloom pildil kujutatud ravimite osas, siis selguse huvides ei ole taoliste piltide kasutamine korrektne. Uuringus võeti vaatluse alla diklofenaki, paratsetamooli ja teiste valuvaigistite mõju südamele. Artiklid, mille fotosid ravimiamet reklaamiks pidas:. Veel soovin lisada, et ravimite kujutamine ei ole keelatud, kuid oluline on vältida isegi kaudset viidet konkreetsele ravimile," teatas Kondike.

Glukoosamiini kondroitiin Vietnamist

Uuringus võeti vaatluse alla diklofenaki, paratsetamooli ja teiste valuvaigistite mõju südamele. Teistest erines just diklofenak selle poolest, et suurendas südameinfarkti riski neil, kel varem oli juba südamega probleeme olnud.

Apotheka klienditeenindus

Varem on tuvastatud, et diklofenaki kasutamisel võivad infarkti saada need, kel varem on juba infarkt olnud. Diklofenaki kasutamine suurendab südamelihase hapnikupuudusega seotud haiguste riski, nagu ajuinfarktid ja südameinfarktid.

Rotaviiruse spin valutab

Kahjulik mõju on diklofenaki kasitamisel ka neile, kel varem pole südameinfarkti olnud. Risk suurenes uuringu järgi nii naistel kui meestel ja seda juba väikeste koguste puhul. Uuringu aluseks võeti 6 miljoni taanlase terviseandmed. Soomes müüakse diklofenakki peamiselt Voltareni valuvastase geelina ja reuma ravimis Diclomex, vahendab Iltalehti.

Hand Spin valutab

Esimese järgi loetakse reklaamiks teavet, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil. Artiklite juures piltide kasutamine, millel on kujutatud konkreetseid ravimeid ilma piisava informatsiooni ja ohutusalase teabeta ei täida ravimiseaduse eesmärki ning võib seeläbi kujutada ohtu rahvatervisele.

Veel soovin lisada, et ravimite kujutamine ei ole keelatud, kuid oluline on vältida isegi kaudset viidet konkreetsele ravimile," teatas Kondike.

Sustav ravi ravi

Ka ERR-i õigusosakonna juhataja Liina Urboja jäi seisukohale, et ravimiamet tõlgendab ERR-i uudistetoimetuse kasutatud fotosid valesti, mistõttu on nende eemaldamise nõudmine tarbetu. Artiklites ei räägita ei otseselt ega kaudselt ravimite tarvitamisest ega kutsuta üles ravimite ostmisele või tarvitamisele, sealhulgas ei viidata pildil kujutatud ravimite omadustele ega ravimitootjale.

Seega antud illustratiivsete fotode avaldamise puhul puuduvad reklaamile omased tunnused ja reklaami avaldamise eesmärk- teenuse osutamise või kauba müügi suurendamine, ürituse edendamine või isiku käitumise avalikes huvides suunamine.

Kaitse liigeste glukoosamiini ja kondroitiin

Ei ole eluliselt usutav, et antud illustratiivne foto suurendaks mõne pildil kujutatud ravimi tarbimist või müüki," selgitas Urboja ERR-i vastuses terviseametile. ERR-i hinnangul tuleb teabe reklaamina käsitlemise juures silmas pidada siiski konkreetse materjali avaldamise eesmärki ja selle tajumist üldsuse poolt ning nende võrdlemist reklaamiseaduses sätestatud reklaami mõistega.

Ravimiameti õigusnõunik Heleni Mäe juhtis ERR-i tähelepanu sellele, et ravimid on oma kasutusotstarbe ja koostise tõttu erikaup, mistõttu kohalduvad nende reklaamimisele erinõuded.

Puha polve anesteetika

Ravimiamet on tõlgendanud fotod ravimite sise- või välispakendist kaudseks viiteks ravimile, mis muudab ameti hinnangul kogu avalikustatud teabe ravimireklaamiks, sest võib potentsiaalselt mõjutada lugeja tarbimiskäitumist ning suurendada ravimite müüki.

Pildid on suured ja selged, konkreetsed ravimid on nendelt äratuntavad 12 ravimi nimetust — selline esitlusviis mõjutab potentsiaalselt isikuid neid ravimeid soetama ning suurendab seeläbi nende ravimite müüki. Seega saab kogu artiklile omistada müügiedendusliku eesmärgi," teatas Mäe. Ravimiamet võib teha õigusrikkumiste lõpetamiseks ettekirjutusi ning rakendada vajadusel sunniraha maksmise kohustust.

Voltaren Emulgel - 2x Faster

Lisaks võib ravimireklaami nõuete rikkumisega kaasneda väärteomenetlus," hoiatas ravimiameti õigusnõunik.