Pusivad probleemid noortel. ENKi liikmed arutasid mobiilse noorsootöö üle eriolukorra ajal

Inspiratsioonipäev aitab noori püsida vaimse tervise juures Toimetaja: Juuli Nemvalts Ka häirete ravimata jätmisel on üksindus üks olulisemaid ähvardavaid ohte: Intervjueerija: Mis Kaarlist võiks saada, kui ta abi ei otsi?

Oma kogemusi mobiilsest noorsootööst Tallinna linna näite jagas Tallinna spordi- ja noorsooameti mobiilse noorsootöö spetsialist Alexander Arabkin.

Pusivad probleemid noortel

Mobiilne noorsootöö eriolukorra ajal Alexander tõi välja, et mobiilse noorsootöötaja töö Tallinnas ei ole eriolukorrast tulenevalt oluliselt muutunud ja nende töö jätkub ka praegusel ajal, samuti on noori endiselt tänavatel. Kahtlemata ei saa olukorrast tingituna noortega praegusel kriisiajal korraldada üritusi ega teha teisi vaba aja tegevusi.

Mobiilse noorsootöötaja roll on jälgida, et noored mõistaksid eriolukorra reegleid ja püsiksid kodus.

Samal teemal

Tallinnas on muutunud ka see, et igal noorsootöötajal praegu kindel tööpiirkond. Kui enne käisid mobiilsed noorsootöötajad tänavatel kahekesi, siis nüüd töötab mobiilne noorsootöötaja koos noortekeskuse noorsootöötaja, huviringide juhendaja jt noorsootöötajatega. Nii välditakse olukorda, et mobiilsed noorsootöötajad võiksid korraga haigeks jääda.

Noorsootöötajatele, kes nüüd ka mobiilset noorsootööd teevad, on eelnevalt tutvustatud mobiilse noorsootöö töökorraldust ja töö põhimõtteid. Igas linnaosas on moodustatud grupp, kuhu kuuluvad lisaks noorsootöö spetsialistidele ka munitsipaalpolitsei, lastekaitse spetsialist jt spetsialistid. Igal õhtul saadetakse päevast kokkuvõte linnaosale.

Töötatakse kuni kella 9ni, halva ilma korral on tööaeg lühem. Peamised väljakutsed Suurim väljakutse mobiilses noorsootöös kriisiolukorra ajal on noorte informeeritus.

Eriolukorraga seonduv info on iga päev muutuv, kuid kuna noored ei jälgi regulaarselt uudiseid, siis ei jõuta infoga kursis olla ega teata, millised reeglid parasjagu kehtivad.

Pusivad probleemid noortel

Noorte informeerituse tase sõltub paljuski ka perest ja see tingib, millist infot üldse usutakse. Kui noorel pole lähikonnas keegi haigestunud, siis ta võibki uskuda, et see on vaid vandenõuteooria või et koroonaviirus pole tegelikult nii ohtlik.

Paljud siiski õnneks mõistavad olukorra tõsidust.

Suur väljakutse on ka mobiilse noorsootöötaja kuvand ja usaldus noorte silmis. Praegusel ajal käiakse ka koos politseiga noortele selgitustööd tegemas. Kui varem tehti noortega koos vaba aja tegevusi, siis nüüd selgitatakse noortele, miks tänavatel aega veeta ei tohi ning miks on oluline püsida kodus.

  • Sotsiaalsed tegurid Neurobioloogilised tegurid Inimese käitumine, vaimu- ja hingeelu saavad alguse ajust, närvirakkude omavahelisest koostööst.
  • ENKi liikmed arutasid mobiilse noorsootöö üle eriolukorra ajal - Eesti Noorsootöötajate Kogu
  • Nõmme Kultuurikeskuses toimus noorte inspiratsioonipäev "Minu vaimne tervis", kus oma ala eksperdid jagasid noortega vaimse heaolu retsepti, mis sisaldas nii isiklikke lugusid, nõuandeid ja nippe.
  • Avaleht Eesti noorte vaimsest tervisest juuni Autor: Merle Purre Merle Purre on sotsioloogia doktorant Tartu Ülikoolis, uurides inimeste hoiakuid psüühikahäirete ja abi otsimise kohta.
  • Koroonaviirusest tingitud olukord on mõjutanud noortel nii vaimset kui ka füüsilist tervist.
  • Polve haiget
  • Pallimängude meistriliigad jäävad püsima, noored ja harrastajad treenigu õues - Delfi Sport
  • Они попытались открыть этот купол.

Küll aga on tähtis säilitada noortega usalduslikku suhet, et noored ei arvaks, et ollakse nende vastu. Mobiilsed noorsootöötajad ei helista alati politseisse, aga noortele võib tunduda, et nad on seda teinud, sest politseipatrulle on praegu igal pool palju.

Liikluskaamerad

Noored võivad arvata, et mobiilsed noorsootöötajad on politsei käepikendus. Pusivad probleemid noortel kindlasti ei soodusta noortega usaldusliku kontakti säilimist ja selle loomist tulevikus. Probleemid noorte peresuhetes Enamik noori püsib siiski kodus. Aga on ka neid, kellel on kodus probleeme, näiteks liialt väikesed elamistingimused ja seetõttu lihtsalt ei taheta kodus olla.

Siis on väga raske noorele öelda, et mine koju. Noored, kellel on varemgi olnud peres keerulised suhted, siis ega kriisiolukorras need ei ole paraku paranenud.

Oma kogemusi mobiilsest noorsootööst Tallinna linna näite jagas Tallinna spordi- ja noorsooameti mobiilse noorsootöö spetsialist Alexander Arabkin. Mobiilne noorsootöö eriolukorra ajal Alexander tõi välja, et mobiilse noorsootöötaja töö Tallinnas ei ole eriolukorrast tulenevalt oluliselt muutunud ja nende töö jätkub ka praegusel ajal, samuti on noori endiselt tänavatel. Kahtlemata ei saa olukorrast tingituna noortega praegusel kriisiajal korraldada üritusi ega teha teisi vaba aja tegevusi. Mobiilse noorsootöötaja roll on jälgida, et noored mõistaksid eriolukorra reegleid ja püsiksid kodus.

Uuringute järgi on küll vähenenud perevägivallast teatamine kriisiajal, küll aga ei teata seda, miks see nii on. Üks põhjus võib olla selles, et kui terve pere on kogu aeg kodus, ei ole kodust enam nii kerge helistada ja abi küsida.

Pusivad probleemid noortel

Mobiilsete noorsootöötajate mured Muretsetakse ikka oma tervise pärast. Tallinnas on püütud vältida väga suurte gruppide juurde minekut. Iga päev annab kogu meeskond teada oma tervise kohta — kui kellelgi peaksid tekkima haiguse ilmingud, siis tänavale minna ei saa. Kõik noorsootöötajad igatsevad tavapärast suhtlust noortega ja ajaga läheb energia ja entusiasm lihtsalt alla.

Sa oled siin

Seetõttu on vaja üksteist toetada ja teadvustada endale, miks seda tööd tehakse. Mõnikord võib tunduda, et mis see mobiilse noorsootöötaja töö praegu ikka on, sest noori polegi ju tänaval.

Tegelikult on noored igal pool, nad otsivad pidevalt uusi kogunemispaiku. Paljude jaoks on see justkui peitusemäng politseiga ja see on neile põnev.

Lisaks arvavad noored, et neil on hea immuunsus ja nad ei muretse haigestumise pärast.

Eesti Eestis on tekkinud olukord, kus aastane võib küll kohalikel valmistel otsustada, milline erakond saab näiteks Tallinnas võimule, aga söömishäirete või depressiooni puhul ei tohi ta ilma vanemate nõusolekuta psühhiaatrilt abi otsida. EKRE vastuseisu tõttu juba aasta lahendamata jäänud seaduselünk sai teisipäeval uue vindi juurde, kui kolm koalitsioonierakonda esitasid oma eelnõu, mis lastepsühhiaatrite sõnul probleemi mitte ei lahenda, vaid tekitab juurde. Enam kui aasta on riigikogus vaieldud teemal, kas alaealistel võiks olla õigus vanemate nõusolekuta pöörduda psühhiaatri poole. Noori abita jätvale seaduselüngale juhtis tähelepanu õiguskantsler ja seadusemuudatus on EKRE vastuseisu tõttu jäänud toppama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mobiilse noorsootöötaja ülesanne on panna noori aru saama oma tegevuse mõjust just teistele, et kogunemistega aidatakse kaasa viiruse levikule, mis omakorda seab ohtu ka teised. On oluline, et noored mõistaksid iseenda vastutust, mitte ainult seda, et reeglid on järgimiseks ja kui sa neid ei järgi, siis tuleb karistus.

Pusivad probleemid noortel

Noored peavad aru saama põhjustest, miks on vaja Pusivad probleemid noortel järgida. Motivatsiooni langus kriisiolukorras Noorsootöötajad tunnistavad, et just viimastel nädalatel on motivatsioon langenud, eriti neil töötajatel, kes teevad mobiilset noorsootööd vabatahtlikult, neil on väga raske.

Pusivad probleemid noortel

Tallinnas on mobiilsetel noorsootöötajatel võimalus saada Mida teha kuunarnuki liigeste haiget — tehakse supervisioone ja toimuvad iganädalased koosolekud. See tõstab samuti motivatsiooni.

Noorsootöötajad tõid ka välja, et see on intensiivne periood ja igal rindel hästi hakkama saada on pikas perspektiivis keeruline. Arvati, et võib-olla on noorsootöötajad ise praeguses eriolukorras oma tööle seadnud liiga suured ootused ja tähtis on teadvustada, et kriisiolukorras ei ole võimalik samas mahus või samal moel edasi töötada.

Tasub kindlasti analüüsida, mida saaks oma töös ära jätta ja selgitada välja, millised on noorte vajadused praegu.

Pusivad probleemid noortel

Mõnel pool tundub, et noored tahavad lihtsalt olla ja et neid rahule jäetaks — võib-olla andagi siis koolivaheajal täielikku puhkust neile, kes seda soovivad. Järgmine videokoosolek toimub Pusivad probleemid noortel uudist.